Pro koho jsou tyto stránky určeny?

 Možná začnu spíše tím, pro koho určeny nejsou.
 
Nejsou pro bigotní ochranáře. Pro lidi, kteří stromy "doslova milují". Pro lidi, kteří považují za své poslání zachránit všechny stromy na světě. Pro lidi, kteří jsou přesvědčeni, že zahradníci s pilami v rukou by měli být popravováni, ať už mediálně nebo nejlépe doopravdy.
 
Jsou naopak určeny lidem, kteří se péči o stromy ve městech profesionálně věnují. Kteří mají odborné znalosti. Pro kolegy, které trápí problémy, se kterými se v každodenní praxi potkávají. Ale hlavně lidem, kteří jsou ochotni o stromech v našich městech mluvit bez sentimentu a bez předsudků.
 
Abychom si rozuměli. Mám stromy rád. Mám je dokonce velmi rád. Fascinují mne krásné stromy, a i proto jsem jim věnoval webovou stránku Fajné stromy. Ale je třeba si uvědomit, že stromy v ulicích (a péče o ně) mají svá výrazná specifika. Dovolil jsem si je shrnout do několika bodů:
 
 • Stromy v ulicích našich měst nemají nic společného s přírodou.
 • Stromy v ulicích jsou sice živé, nicméně uměle vysazené vegetační prvky.
 • Stromy na svém stanovišti stráví celý život.
 • Stromy jsou dlouhověké a správce veřejné zeleně musí být schopen uvažovat za horizont lidského života.
 • Péči o stromy musí provádět kvalifikovaní odborníci. Zahrádkaření nebo pěstování muškátů takovou kvalifikací není.
 • Stromy v ulicích nemají nic společného s ovocnými stromy na zahradách a při jejich ošetřování vycházíme ze zcela jiných předpokladů.
 • Mnoho stromů ve městech je vysazených bez jakýchkoliv ohledů na vhodnost daného taxonu do daného prostředí.
 • Prvořadým kritériem pro pěstování stromů v ulicích měst je bezpečnost lidí.
 • Stromy v ulicích nemůžeme (zpravidla) nechávat dožívat, musíme je z bezpečnostních důvodů včas kácet.
 • My řešíme chyby, které z neznalosti či neodbornosti vytvořili naši předchůdci před dvaceti, třiceti, čtyřiceti lety.
 • Naše chyby budou muset řešit naši následovníci za dvacet, třicet, čtyřicet let, a tomu bych rád předešel. Proto tento web.
 
Pokud chcete o těchto věcech nebo o článcích, které se zde objeví, diskutovat, navštivte Facebookovou stránku nebo komunitu na Google+. Když se tam i připojíte, budu rád. Tady jsou možnosti komunikace omezené. Chcete-li mi ale poslat vzkaz, tak můžete přes formulář nebo poslat přímo e-mail.

 

Novinky

23.09.2014 18:39
dvsdv  bvsd e efef e

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.

Kontakt

Strom ve městě bohdan.dlouhy@gmail.com